ÇANAKKALEBURDA
Siz Neredesiniz !
Çanakkalenin En Yaygın Yerel Gazetesi
»  ÇANAKKALE' DE KANUN TANIMAZ ŞİRKET DURDURULAMIYOR
Tarih : 13.10.2020  |  2179 defa okundu..
Çanakkale İl Genel Meclisi Ekim ayı meclis toplantısının 5 oturumuna meclis gündemine oy birliği ile ilave edilerek gündeme alınan kaçak Rüzgar Enerji Santrallerinin raporu damga vurdu.

İl Genel Meclisinin Ekim ayı 3. Oturumunda gündem dışı söz alan CHP Çanakkale merkez İl Genel Meclisi Üyesi Nejat Önder’ in dikkat çekmesi ile gündeme gelen “Kaçak rüzgar enerji santralleri” bu kadarı da olmaz dedirtmişti. Önder il genel meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada Lapseki Çamyurt -  Dumanlı -  Beyçayır köyleri arasındaki alana gerekli izinleri almadan Rüzgar Enerji Santralı kurulması için kazı ve inşaat faaliyetlerinin yapıldığını ortaya çıkmış Önder ilgili bölgede RT Enerji ve Türkerler Ortaklığı’nın olduğu anlaşılan Sone Enerji isimli şirketin Şalt merkezin ve Tribünlerinin kazı ve inşaatının başlamış olduğunun tespit edildiğini meclis kürsüsünden aktarmıştı. Önder konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, Şirketin bölgede sanki gerekli kurumlardan her tülü izni almış gibi davranarak çalışmalara başladığını ve bu çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade etmiş, şirketin bu kadar rahat davranması nedeni ile bölgede bulunan köylüler tarafından şirketin tüm izinleri aldığının düşünülmesine neden olduğunu da sözlerin eklemişti. Bölgede faaliyet gösteren Çanakkaleli bir maden şirketinin kendi arazisi üzerine rüzgar enerji santrali kurulduğunun tesadüfen anlaşılması ile ortaya çıkan RESkondular’a maden şirketinin yasal yollara başvurmasının ardından İl özel idaresi ilgili şirkete 336 bin TL ceza keserek  inşaatları mühürlemişti. RESkondu inşaatların mühürleri sökülerek devam ettiği duyumları üzerine 9 Ekim Cuma günü İl genel meclisi Çevre ve sağlık  komisyonu, Hukuk komisyonu ve  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri bölgeye giderek mühürlerin sökülüp sökülmediği ve çalışmaların durdurup durdurulmadığı denetledi.

ŞİRKETİN KAÇAK ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİĞİ TESPİT EDEREK BELGELENDİ

İl Genel Meclisi komisyonları  şirket ve ilgili bölgede yaptığı incelemelerin ardından hazırlanan rapor İl Genel Meclisi Ekim ayının son oturumu olan 5. Oturumunda günden dışı olarak İl Genel Meclisi üyelerine okundu. Okunan rapordaki tespitler “Pes” dedirtti. Bölgede kaçak olarak RESkondu diken ve enerji santralleri ile ilgili tesislerin inşaatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden şirketin yetkilisinin beyanlarında hiçbir şeyi gizlemediği, “Evet hiçbir yerden izin almadık” ifadesi ve “ Evet çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadeleri İl Genel Meclisi salonunda soğuk duş etkisi yaptı. İl Genel Meclisine okunan raporda şu ifadelere yer veridi. “Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Sone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A:Ş tarafından 16.07.2020 tarihli dilekçe ile Çanakkale ili Lapseki ilçesi Dumanlı ve Beyçayır köyleri ile Biga ilçesi Kazmalı köyü sınırları dahilinde kalan 30MW kurulu gücünde GELİBOLU RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ projesi ve faaliyet durumu hakkında yapılan araştırma sonucuna göre şirket adı geçen bölgede 8 adet rüzgar tribünü kurmayı hedeflemiş 12.03.2019 tarihinde çed raporu aldığım çevre müdürlüğüne bildirmiş ve hiçbir kurumdan olur almadan yer işgallerine ve inşaat kurulumuna başlamış olduğu tespit edilmiştir.”

ŞİRKET İZİN ÇIKMAYAN 7 RÜZGAR TRİBÜNÜNÜ BÖLGEYE İZİN ALMADAN YAPMIŞ

“Konu ile alakalı Çanakkale orman bölge müdürü ile görüşülmüş şirketin başvuru yaptığı 8 tribünden 7 sine red, 1 tanesine olur verildiği daha sonrasında 7 tribünün orman bölgesinden sahıs arazisine kaydırıldığı bilgisi edinilmiştir. Kurum enerji nakil hattı için de şahıs ve orman arazilerini kullanmaya başlamış 18 numaralı nakil direğinde ormanda tahribatı yaptığı tespit edilip tutanak altına alınmış. Orman bölge müdürlüğü konuyu savcılığa intikal ettirmiş. Konunun işlem tarihleri sorgulandığında orman bölgenin bu hafta işlem yaptığı gözlemlenmiştir. Konu ile alakalı Tarım İl Müdürlüğü ile de görüşülmüş şirketin 07.05.2020 tarihli bir başvurusu olduğu bilgisi edinilmiş 17.08 tarihinde gelen bir şikayet sonrasında ağustos kurulundan geçirilmiş 06.10.2020 tarihinde de tarım ekipleri tarafından etüt yapılmış 3 adet şahıs arazisinde bulunan aynı zamanda tarım arazisi olan tribün noktalarının dosyadaki yerlerinde olmadığı kayıt altına alınmış il özel idaresine yazı yazılmış başka bir işlem kurum tarafından henüz yapılmamış olduğu tespit edilmiştir.Konu ile alakalı yine çevre şehircilik il müdürlüğü ile de görüşülmüş çed ihlali yapıldığı ve kapsam dışı çalışma ile alakalı 21.09.2020 tarihinde yerinde tespit yapılıp tutanak tutulmuş. Hangi kapsamdan ceza keseceklerini bilemediklerinden dolayı bakanlığa hangi cezayı kesmeleri gerektiği görüşünü sorduklarını bakanlıktan dönüş beklediklerini belirtmişlerdir.İdaremiz tarafından da Sone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından, 16.07.2020 tarihli dilekçe ile Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Dumanlı ve Beyçayır Köyleri ile Biga İlçesi, kazmalı Köyü sınırları dahilinde kalan, 30 MW kurulu gücünde “Gelibolu Rüzgar Enerji Santrali" projesi hakkında Müdürlük görüşümüz talep edilmiş; 24.07.2020 tarihinde Müdürlük görüşümüz ilgilisine iletilmiştir.”


MADEN ŞİRKETİNİN DİLEKÇESİ İLE KAÇAK RESKONDULAR ORTAYA ÇIKTI

“14.09.2020 tarih ve bila sayılı dilekçe ile Nagihan TUNA adlı vatandaşın, Müdürlüğümüze 23.09.2020 tarihinde intikal eden dilekçesi ile Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Beyçayır-Kazmalı- Karaağaç Köyleri hudutlarında bulunan IV. Grup Maden Ruhsat Sahası içerisinde, kendilerinden izin ve görüş alınmadan, Sone Enerji tarafından rüzgar elektrik santrali kurulum faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünün tespit edilmiş olduğu; söz konusu maden ruhsatı sahasında ilgili firma tarafından yapılan hiçbir çalışmaya muvafakat etmediklerini belirterek; rüzgar elektrik santrali kurulum faaliyetlerinin ve izinlerinin denetlenerek gereğinin yapılması talep edilmiştir. İlgili şikayete istinaden, 24.09.2020 tarihinde, Müdürlüğümüz çalışanları tarafından söz konusu alan üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; Dumanlı Köyü, 118 ada, 5 numaralı parsel üzerinde Salt ve İdari Ofis Binası ile 118 ada, 11 numaralı parselde Rüzgar Enerji Türbini inşaat faaliyetlerinin izinsiz olarak yürütüldüğü tespit edilmiş; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine istinaden inşaatlar mühürlenerek durdurulmuştur.

ŞİRKETİN BÖLGEDEKİ İNŞAATLARI MÜHÜRLENDİ, 336 BİN TL CEZA KESİLDİ

Akabinde 24.09.2020 tarihinde firma tarafından proje sahasının değiştiği ve yeni proje sahası için Müdürlük görüşümüzün yeniden oluşturulması talep edilmiş; 30.09.2020 tarih ve 14173 sayılı yazımız ile yeni proje sahasına ilişkin Müdürlük görüşümüz iletilmiştir. Söz konusu yazışmaların dışında bahse konu projeyle ilgili olarak İdaremize herhangi bir imar planı başvurusunda bulunulmamıştır. Ayrıca resen imar planı onaylama yetkisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili projeye ilişkin onaylanmış herhangi bir imar planı İdaremize tebliğ edilmemiştir. Rüzgar Enerji Türbini için 105,128.81 TL, Şalt Binası için 72,609.38 TL ve İdari Ofis Binası içinse 158,769.10 TL olmak üzere toplamda 336,507.29 TL idari para cezası hesaplanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereği süreç devam etmektedir. İlk tutanak tarihi olan 24.09.2020 tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ilgililerince söz konusu imalatların ruhsatlandırılmasına ilişkin bir başvuru yapılmaması durumunda imar kanununa istinaden yıkım kararı alınacaktır

KOMİSYONLAR BÖLGEYE GİTTİĞİNDE ÇALIŞMALARIN HIZLA DEVAM ETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

“Bu imalatların tespiti ve süreç ile ilgili İl Genel Meclisince kurulan araştırma komisyonu09.10.2020 tarihinde inşaat mahallinde tespit ve inceleme yapmıştır. Saha tespiti neticesinde daha önceden mühürlenmiş inşaatlara devam edildiği anlaşıldığından inşaatlar ikinci kez mühürlenmiş 09.10.2020 tarihinde yani bugün Meclis Araştırma ve Hukuk Komisyonu ile Çevre olarak firma proje müdürü ile temas edilmiş konu irdelenmiş ve can alıcı ayrıca devletin varlığını hiçe sayan yasaları ve kanunları görmezden gelen lakayt bir şekilde biz bütün işlerimizi böyle yapıyoruz kaçak bir şekilde işe başlayıp cezamızı yiyip evrak işlerini sonradan uyduruyoruz Ankara dan patronlarımız gerekli temasları EPDK ile yapmış siz işe başlayın gerisini biz hallederiz diye cevap aldıklarını beyan etmiş .Resmi başvuruyu da 02.10.2020 de yaptıklarını ifade etmiş kurum görevlilerini ve komisyon üyelerini çileden çıkartmıştır. Ayrıca 119 ada 109 parselde kayıtlı şahıs arazisini 49 yıllığına usulsuz bir şekilde tehdit ve baskı ile kiraladıkları temel kazıp beton attıkları sonrada üzerini kapattıkları tespit edilmiş yapılan sorgulamada Enerji sa firması ile çakışma yaşadıklarından arazi sahibinin bilgisi olmadan bu firmaya kiralama yaptıkları tespit edilmiştir. Kanunları, yasaları ve Devletin varlığını hiçe sayan firma komisyonlarımız tarafından kınanmaktadır. Çanakkale İl Genel Meclisi olarak Çanakkale’ de ki yönetimin hukuki adil ve şeffaf olmasından ayrıca doğanın ve insanımızın haklarının savunulmasından yana olacağımıza ve idaremizin daha duyarlı olacağına inancımız tamdır meclisimizin takdirine sunulur.” dendi.

BİZE “RESMİ İŞLEMLERİ SONRADAN HALLEDERİZ” DEDİLER

Hazırlanan raporun sunulmasının ardından söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Nejat Önder mühürlenen bölgede hiçbir şey yokmuş gibi çalışmalarına devam eden şirket yetkilisi ile aralarında geçen dioloğu anlatarak “Komisyonu Başkanı olarak adı geçen İşletmeyi bugün gittik. Beraberimizde İmar Komisyonu başkanımız ve İmar müdürlüğü personelimiz ile beraberdik. Bölgedeki tespitimizde şimdi orada bir bizi rahatsız eden, yani bizler burada siyasi partilerden seçilmiş İl Genel Meclis üyeleriyiz ama aynı zamanda kamu  personeliyiz. Dolayısıyla yasaları hiçe sayarak bir imar izni bile almadan bölgede çalışma yapan firmanın yetkilisi gayet laubali bir şekilde” EPDK bize bir harita verdi “diyor, bizim İmar Müdürümüzde” hayır haritamız bu” diye göstermesine rağmen  “ bize bu harita verildi, doğru bizim resmi bir müracaatımız yok” bunun üzerine yine İmar Müdürümüz “24 Eylül’ de biz buraya geldik ve bu çalışmaların izin almadan yapıldığı için burayı mühürledik” demesine rağmen “ evet biliyoruz biz kaçak inşaata devam ediyoruz “ diyor. İmar Müdürümüz savcılığa şuç duyurusunda bulunacağız diyor cevap “onu da biliyoruz “şeklinde yasa tanımaz bir anlayış ile “resmi işlemlerimizi sonradan hallederiz “ gibi şirket kimlerden cesaret alıyor kime güveniyor onu bilmiyoruz ama şirket yetkilisi durumu böyle açıklıyor bize.” dedi.

OLAYDA  DEVLET RENCİDE EDİLMİŞTİR

Nejat Önderin ardından komisyon raporu ile ilgili görüşlerini açıklayan CHP İl Genel Meclisi üyesi Ömer ar’ da değerlendirmesinde  Ben bu memlekette  yaşayan bir yurttaş olarak kendimi ezilmiş ve aşağılanmış hissediyorum. Biz burada kanun tanımaz, kural tanımaz bir şirket tarafından hiçbir izin alınmadan bölgede kaçak çalışma yapılıyor. Ve bu konu ile ilgilide işlem yapması gereken sorumlu il müdürlükleri hiçte akla uygun gelmeyecek şekilde mazeretler uydurarak” biz bu konuda nasıl bir yazı yazacağız, biz bu konuda nasıl bir ceza keseceğiz bilmiyoruz gibi boş boş laflar söyleniyor. Biz nerde yaşıyoruz. Burada bir devlet kurumu var. Bu ülke kanunlar ile yönetiliyor. Burada devletin koyduğu kanunlar vardır ve bu kanunlar herkese eşit şekilde uygulanır. Bu şirketin bu sahada yapmış olduğu çalışma ile ilgili kimden cesaret almıştır. Bu gücü bu umursamazlığı bu cüreti kimden ve nereden alıyor. Bu resmen hakaret koka bir davranış biçimidir. Bir vatandaşın tarlasına çapasını küreğini koyması için arazisine koyduğu konteyneri  biz yasaya aykırı olduğu için kaldırıyoruz ve parasal cezalar uyguluyoruz. Sen orda insanların tarlasında başkasına ait maden sahasında, ormanın göbeğinde ağaçları keserek çalışma yapıyorsun bende buradan soruyorum “ sen kimsin arkadaş, senin arkanda kim var”sayın Valimizin de bu konuya dikkatinin çekilmesi gerektiğine inanıyorum.

KÖYLÜ DAM YAPTIRIRKEN BİLE RUHSAT ALIYOR

Komisyon raporunun değerlendirmesinde söz alan AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz’ da yaptığı değerlendirmede “İl Genel Meclisinin ilgili komisyonlarına Teşekkür etmek istiyorum. Konu ile ilgili bölgeye gittiler ve inceleme yaptılar. Biz AK Parti olarak bu rapora katılıyoruz. Sonuçta burada bir köyde bir vatandaşımız bir dam yaparken, bir tavukhane yaparken bile kanunları kuralları uyuyor ve  resmi başvurusunu yapıyor, gerekli izinlerin alıyor,  ruhsatların oluyor ondan sonra inşaata başlıyor. Böyle bir girişimi bizde doğru bulmuyoruz “ dedi.

 

░   BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
░   REKLAM
® ADRES BİLGİLERİ
İsmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi
157/1 - 17010
Merkez / Çanakkale
Bir Sorunuz mu Var
info@canakkaleburda.com
Remzi CAN
📞 +90 286 210 0101
📞 +90 539 342 6363
® HABER BÜLTENİ
Haber Bülteni


Bugün: (1102)   Dün: (1337)   Bu Hafta : (20820)   Bu Ay (58368)   Toplam : (1459500)
® İLÇE HABERLERİ
►  Ayvacık
►  Bayramiç
►  Biga
►  Bozcaada
►  Çan
►  Eceabat
►  Ezine
►  Gelibolu
►  Gökçeada
►  Lapseki
►  Yenice
Düzenleme, Yazılım ve Tasarım 2018.. Tüm Hakları Saklıdır.. Çanakkale Web Tasarım